Real PageRank 4    Trustrank 4.78   w sieci od 2010   BL 400k+   TF 32   CF 34

Opieka Domowa ALMACH

Opieka Domowa „Almach” oferuje opiekę nad podopiecznymi w obrębie ich domu i najbliższego środowiska. Otaczamy opieką osoby, które są przewlekle chore, wyszły ze szpitala, doznały urazu lub z powodu podeszłego wieku, potrzebują wsparcia w codziennych czynnościach.

Szczegóły strony www.almach.pl: