Real PageRank 4    Trustrank 4.78   w sieci od 2010   BL 400k+   TF 32   CF 34

Rkwlubelskie.info Ruch kontroli wyborow

Rkw jest ruchem kontroli wyborów, celem tego ruchu jest stanie na straży uczciwości wyborów, wybory w naszym kraju są fałszowane, rkw decydowanie sprzeciwia się takim praktykom, wszytko to spowodowało że powstał oddolny ruch kontroli wyborów, działalnością rkw kierują poszczególni koordynatorzy wyłonieni z poszczególnych rejonów.

Szczegóły strony lubelskie.stowarzyszenierkw.org: