Real PageRank 4    Trustrank 4.78   w sieci od 2010   BL 400k+   TF 32   CF 34

Komornik Sądowy w Gdańsku - Opalski Michał

Komornik sądowy jako funkcjonariusz publiczny działa przy sądzie rejonowym. W tym przypadku sądem rejonowym właściwym jest Sąd w Gdańsku. Kancelaria Michała Opalskiego mieści się w Gdańsku na ul. Piekarniczej 12.
Kancelaria czynna jest:
Poniedziałek - Piątek
8. 00 - 15. 00
Komornik przyjmuje interesantów:
Wtorek
10. 00 - 14. 00
Do ustawowych zadań komornika sądowego należy: egzekucja świadczeń pieniężnych, egzekucja świadczeń niepieniężnych, zabezpieczenie roszczeń, doręczanie korespondencji sądowej, sporządzanie protokołów stanu faktycznego oraz spisu inwentarza.

Szczegóły strony https://komornik-gdansk.com: