Real PageRank 4    Trustrank 4.78   w sieci od 2010   BL 400k+   TF 32   CF 34

Państwowa Uczelnia im Stefana Batorego – pusb.pl

Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach to szkoła wyższa oferująca studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe, szczególnie dla osób zamieszkujących Łódzkie. Kandydaci mogą wybrać stacjonarny i niestacjonarny tryb nauki na kilkunastu praktycznych kierunkach. Uczelnia oferuje m. in. stypendia i zapomogi, akademik oraz możliwość uczestnictwa w AZS i kołach naukowych.

Szczegóły strony https://www.pusb.pl: